Έναρξη εγγραφών 1ου Εκπαιδευτικού Κύκλου του προγράμματος Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (Industry 4.0 – Smart Factory)

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τον 1ο εκπαιδευτικό κύκλο του προγράμματος Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (Industry 4.0 – Smart Factory) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ ξεκινούν σήμερα στις 04/04/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 29/04/2022.

Αν επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας, λόγω του ότι το πρόγραμμα υλοποιούνται με live streaming και οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες, μπορείτε να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας στο ακόλουθο link:

Αμέσως μετά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα παραπάνω link θα σας αποστείλουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση της θέσης σας (τρόπος πληρωμής τελών παρακολούθησης, χρονοδιάγραμμα μαθημάτων, κ.λπ.). 

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα για κάθε πρόγραμμα σε απογευματινή ώρα (18:30-20:45) με σύγχρονη τηλεκατάρτιση (live streaming).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση μπορείτε να αποστείλετε email στη γραμματεία του προγράμματος 

SHARE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα προγράμματα χορηγούν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης εδώ.