Έναρξη εγγραφών 1ου Εκπαιδευτικού Κύκλου του προγράμματος Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (Industry 4.0 – Smart Factory)

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τον 1ο εκπαιδευτικό κύκλο του προγράμματος Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (Industry 4.0 – Smart Factory) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ ξεκινούν σήμερα στις 04/04/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 29/04/2022. Αν επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας, λόγω του ότι το πρόγραμμα υλοποιούνται με live streaming και […]