Έναρξη εγγραφών 7ου Εκπαιδευτικού Κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τα προγράμματα Lean Manufacturing & HSE Management του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ θα ξεκινήσουν στις 21/02/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 13/03/2022.

Αν επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας, λόγω του ότι τα προγράμματα υλοποιούνται με live streaming και οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες, μπορείτε να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας στα ακόλουθα link:

Αμέσως μετά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα παραπάνω link θα σας αποστείλουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση της θέσης σας (τρόπος πληρωμής τελών παρακολούθησης, χρονοδιάγραμμα μαθημάτων, κ.λπ.). 

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα για κάθε πρόγραμμα σε απογευματινή ώρα (18:30-20:45) με σύγχρονη τηλεκατάρτιση (live streaming).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση μπορείτε να αποστείλετε email στη γραμματεία του προγράμματος 

SHARE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα προγράμματα χορηγούν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης εδώ.