Νέα

Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

Σας ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα Λιτή Παραγωγή και Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (Lean Manufacturing) & Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (HSE Management) χορηγούν από τον 4ο εκπαιδευτικό κύκλο, πλέον του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού στο οποίο αναφέρονται και αποδιδόμενες πιστωτικές μονάδες ECVET, ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα του κάθε προγράμματος.

Διαβαστε περισσοτερα »

2η Διαδικτυακή Συζήτηση | ΠΕΜΠΤΗ, 3 Δεκεμβρίου | 18:30-20:30

ΠΕΜΠΤΗ, 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 18:30-20:30

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξειδικευμένης επιμόρφωσης «OPERATIONAL EXCELLENCE IN MANUFACTURING» που διοργανώνεται από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης του COVID-19 στον κλάδο της βιομηχανίας.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν καταξιωμένα στελέχη, συμμετέχοντες των τεσσάρων εκπαιδευτικών κύκλων των προγραμμάτων μας  Lean Manufacturing / HSE Management.

Διαβαστε περισσοτερα »

Έναρξη προεγγραφών 4ου Εκπαιδευτικού κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 10/06/2020 ξεκινούν οι προεγγραφές για τον 4ο εκπαιδευτικό κύκλο των προγραμμάτων Lean Manufacturing & HSE Management του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ. Οι προεγγραφές ολοκληρώνονται στις 30/06/2020.

Διαβαστε περισσοτερα »

Διαδικτυακή συζήτηση: Συμπεριφορές και εργαλεία αποτελεσματικής ηγεσίας σε ένα πρόγραμμα Βιομηχανικής Αριστείας

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξειδικευμένης επιμόρφωσης “OPERATIONAL EXCELLENCE IN MANUFACTURING” πραγματοποιήθηκε στις 28-05-2020 διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Συμπεριφορές και εργαλεία αποτελεσματικής ηγεσίας σε ένα πρόγραμμα Βιομηχανικής Αριστείας» μέσω του YouTube.

Διαβαστε περισσοτερα »

Behaviors of a World Class Leader

ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΜΑΙΟΥ | 18:30-20:00

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξειδικευμένης επιμόρφωσης «OPERATIONAL EXCELLENCE IN MANUFACTURING» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Συμπεριφορές και εργαλεία αποτελεσματικής ηγεσίας σε ένα πρόγραμμα Βιομηχανικής Αριστείας».

Διαβαστε περισσοτερα »

Έναρξη των Εγγραφών

Ανακοινώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η έναρξη των εγγραφών για τα προγράμματα HSE Management (Διαχείριση Ασφάλειας & Περιβαλλοντικής Προστασίας) και Lean Manufacturing (Λιτή Παραγωγή & Λιτή Διοίκηση)

Διαβαστε περισσοτερα »

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Papastratos S.A.

Την Παρασκευή 13/12 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του προγράμματος Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης “Operational Excellence in Manufacturing” που υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ, στο εργοστάσιο του Papastratos S.A.

Διαβαστε περισσοτερα »

Συμμετοχή της Ομάδας Έργου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Στις 19 Νοεμβρίου 2019, την αίθουσα Banqet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παρουσιάστηκε η εργασία με τίτλο: “Προγράμματα Επιχειρησιακής Αριστείας (Operational Excellence) και Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης ΥΑΕ σε Βιομηχανικές Μονάδες”.

Διαβαστε περισσοτερα »

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα προγράμματα χορηγούν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης εδώ.