Διαδικτυακή συζήτηση: Συμπεριφορές και εργαλεία αποτελεσματικής ηγεσίας σε ένα πρόγραμμα Βιομηχανικής Αριστείας

Ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξειδικευμένης επιμόρφωσης “OPERATIONAL EXCELLENCE IN MANUFACTURING” πραγματοποιήθηκε στις 28-05-2020 διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Συμπεριφορές και εργαλεία αποτελεσματικής ηγεσίας σε ένα πρόγραμμα Βιομηχανικής Αριστείας» μέσω του YouTube.

Στη συζήτηση συμμετείχαν καταξιωμένα στελέχη του κλάδου της μεταποίησης, συμμετέχοντες των τριών εκπαιδευτικών κύκλων των προγραμμάτων Lean Manufacturing / HSE Management τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

SHARE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα προγράμματα χορηγούν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης εδώ.