Έναρξη εγγραφών 9ου Εκπαιδευτικού Κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τα προγράμματα Lean Manufacturing & HSE Management του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ θα ξεκινήσουν στις 21/02/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 13/03/2022.

Έναρξη εγγραφών 8ου Εκπαιδευτικού Κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τα προγράμματα Lean Manufacturing & HSE Management του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ θα ξεκινήσουν στις 21/02/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 13/03/2022.

Έναρξη εγγραφών 1ου Εκπαιδευτικού Κύκλου του προγράμματος Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (Industry 4.0 – Smart Factory)

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τον 1ο εκπαιδευτικό κύκλο του προγράμματος Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (Industry 4.0 – Smart Factory) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ ξεκινούν σήμερα στις 04/04/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 29/04/2022. Αν επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας, λόγω του ότι το πρόγραμμα υλοποιούνται με live streaming και […]

Έναρξη εγγραφών 7ου Εκπαιδευτικού Κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τα προγράμματα Lean Manufacturing & HSE Management του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ θα ξεκινήσουν στις 21/02/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 13/03/2022.