Ολοκλήρωση 1ου κύκλου προγράμματος Lean Manufacturing

Ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα ο 1ος κύκλος του Προγράμματος Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης “Λιτή Παραγωγή και Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων” (Lean Manufacturing) από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συμμετοχή 35 στελεχών από τον χώρο της βιομηχανίας.

SHARE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα προγράμματα χορηγούν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης εδώ.