Έναρξη των Εγγραφών

Ανακοινώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η έναρξη των εγγραφών για τα προγράμματα HSE Management (Διαχείριση Ασφάλειας & Περιβαλλοντικής Προστασίας) και Lean Manufacturing (Λιτή Παραγωγή & Λιτή Διοίκηση)