Έναρξη των Εγγραφών

Ανακοινώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η έναρξη των εγγραφών για τα προγράμματα:

HSE Management (Διαχείριση Ασφάλειας & Περιβαλλοντικής Προστασίας)

Lean Manufacturing (Λιτή Παραγωγή & Λιτή Διοίκηση)

Περίοδος εγγραφών: από 11/2 μέχρι 6/3/2020

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

SHARE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Τα προγράμματα χορηγούν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης εδώ.