Έναρξη προεγγραφών 4ου Εκπαιδευτικού κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 10/06/2020 ξεκινούν οι προεγγραφές για τον 4ο εκπαιδευτικό κύκλο των προγραμμάτων Lean Manufacturing & HSE Management του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ. Οι προεγγραφές ολοκληρώνονται στις 30/06/2020.