Έναρξη εγγραφών 10ου Εκπαιδευτικού Κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τα προγράμματα Lean Manufacturing, HSE Management και Industry 4.0 & Smart Factory του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 28/08/2023 και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 19/09/2023

Έναρξη εγγραφών 9ου Εκπαιδευτικού Κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τα προγράμματα Lean Manufacturing & HSE Management του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ θα ξεκινήσουν στις 21/02/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 13/03/2022.

Έναρξη εγγραφών 8ου Εκπαιδευτικού Κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τα προγράμματα Lean Manufacturing & HSE Management του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ θα ξεκινήσουν στις 21/02/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 13/03/2022.

Έναρξη εγγραφών 1ου Εκπαιδευτικού Κύκλου του προγράμματος Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (Industry 4.0 – Smart Factory)

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τον 1ο εκπαιδευτικό κύκλο του προγράμματος Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (Industry 4.0 – Smart Factory) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ ξεκινούν σήμερα στις 04/04/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 29/04/2022. Αν επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας, λόγω του ότι το πρόγραμμα υλοποιούνται με live streaming και […]

Έναρξη εγγραφών 7ου Εκπαιδευτικού Κύκλου

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τα προγράμματα Lean Manufacturing & HSE Management του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ θα ξεκινήσουν στις 21/02/2022 και θα ολοκληρωθούν στις 13/03/2022.

Συμμετοχή του Προγράμματος στο Lean Manufacturing Conference

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Καζάρας συμμετέχει εκπροσωπώντας το έργο Operational Excellence in Manufacturing του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ στο συνέδριο για το Lean Manufacturing που διοργανώνεται από την Boussias, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021.Η ομιλία του Δρ. Καζάρα αφορά στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών σε προγράμματα Λιτής Παραγωγής. Πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την agenda του συνεδρίου. […]

Ολοκλήρωση 5ου Εκπαιδευτικού Κύκλου

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εκπαιδευόμενους για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα του έργο Operational Excellence in Manufacturing.

Ο 6ος εκπαιδευτικός κύκλος και των δύο προγραμμάτων θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

Σας ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα Λιτή Παραγωγή και Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (Lean Manufacturing) & Διαχείριση Ασφάλειας και Περιβαλλοντική Προστασία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (HSE Management) χορηγούν από τον 4ο εκπαιδευτικό κύκλο, πλέον του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού στο οποίο αναφέρονται και αποδιδόμενες πιστωτικές μονάδες ECVET, ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα του κάθε προγράμματος.