Πρόγραμμα “Επιχειρησιακή Αριστεία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων”
(Operational Excellence in Manufacturing)

Kέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών