Ολοκλήρωση 5ου Εκπαιδευτικού Κύκλου

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εκπαιδευόμενους για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα του έργο Operational Excellence in Manufacturing.

Ο 6ος εκπαιδευτικός κύκλος και των δύο προγραμμάτων θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου 2021.